Ledare

Lönsamhet och tillväxt är inte varandras motsatser

Det är lätt att missa det uppenbara för att man gör som man alltid har gjort. Ska man kombinera både tillväxt och lönsamhet börjar resan hos CFO.

I dagarna rasade de största börserna i världen. Kanske vittnar vi slutet på en lång högkonjunktur eller vågar vi tro på analytikerna som menar på att det rör sig om en korrigering till följd av bland annat sysselsättningsstatistik i USA? Hur ska det gå med våra tillväxtplaner och kan vi verkligen lyckas med ett lönsamt år om börsen brakar?

Inför det nya budgetåret diskuterar styrelsen om den strategi som ska lägga grunden för det kommande budgetåret som ska göra aktieägarna nöjda med sin investering. Vem äger tillväxtutmaningen och ska samma person också ansvara för att den är lönsam? Hur anpassar vi oss till nya verktyg utan att tappa fart och vågar vi verkligen satsa på tillväxt när vi kan spara oss till bättre lönsamhet på kort sikt.

För att uppnå den magi som innebär både tillväxt och lönsamhet måste vi arbeta med vårt ledarskap, omfamna ny teknik och modernare lösningar, bli mer digitaliserade och intraprenöriella. Kanske ska vi gräva där vi står men vi måste alltid vara nyfikna på hur vi skulle kunna göra saker smartare, mer kostnadseffektiva eller till bättre kvalitet.

Lönsam tillväxt börjar med bra plan och gedigen uppföljning. Resan till lönsam tillväxt börjar hos CFO.

Hur ser din plan ut?

Varmt välkommen!

Dennis Lodin
CFO Universum Communications AB & moderator Agenda CFO

Agenda CFO är ett nätverk och eventkoncept anpassat för att sprida erfarenhet och förena världens mest utmanande och spännande yrkesroll, CFO.