Artikel

Det hållbara ledarskapet

Frågor om hållbarhet och jämställdhet har blivit allt mer centrala i näringslivet. Att integrera dessa frågor i hela företagets affärsverksamhet och kommunicera nyttan för resultaträkningen, innovationstakten och varumärkesbyggandet blir allt mer avgörande för att lyckas.

Enligt en studie från Bentley University så uppger hela 95 procent av alla millennials att de tycker företagets värderingar är en viktig faktor när de väljer arbetsplats. Och faktum är att redan 2020 spås hälften av världens arbetskraft bestå av millennials. Det blir allt viktigare för företagen att kunna visa på en solid värdegrund för att rekrytera talanger.

- För att skina externt måste man glöda internt. Här har vi som ledare en viktig uppgift att fylla. Det handlar om att leda med exempel, våga tro på något och leva det fullt ut, säger Staffan Hansén, vd SPP.

Hållbarhet som kompass i ledarskapet

För Staffan är hållbarhet en kompass i ledarskapet. Men han menar att det också handlar om att ha rätt karta i handen.

- Alla företag har en kraft att påverka i en större kontext via sin affärsverksamhet, berättar Staffan. För SPP som pensionsbolag handlar det om att använda kapitalets kraft för att påverka.

- Det kan låta mastigt när jag talar om en bättre värld, men faktum är att hälften av pengarna på världens börser är pensionspengar. Det innebär att du med pensionen har en enorm kraft att påverka genom att välja ett hållbart pensionssparande, säger Staffan och fortsätter: Som ägare kan vi påverka företag till att utveckla affärsmodellen i en hållbarare riktning, och kanalisera kapital till företag som med sin affärsverksamhet bidrar till att nå de globala hållbarhetsmålen.
Företagsledare som lyckas engagera sina medarbetare i dessa frågor har mycket att vinna. Nöjda och engagerade medarbetare utvecklas till ambassadörer som pratar gott om företaget, vilket Staffan menar slår all marknadsföring. Därför är arbetet med företagets värdegrund någon som måste prioriteras inom ledarskapet.

Att leda för att lyckas

- Jag är övertygad om att framtidens vinnare är de företag som lyckas med det hållbara ledarskapet. Det betyder att företagsledare måste våga både utmana och låta sig utmanas av medarbetarna, så att hela organisationen är med och gör skillnad, avslutar Staffan.

Staffans fyra tips för ett hållbart ledarskap:

· Lita på magkänslan: Känns det inte bra i magen är det troligen inte bra.

· Integrera hållbarhet i affärsverksamheten: På så vis blir det lättare för alla intressenter, såväl medarbetare som kunder, att förstå varför ni gör som ni gör.

· Föregå med gott exempel: Visa medarbetarna hur ni alla kan bli de bästa ambassadörerna för företaget.

· Syna hela kedjan: Se till att ert hållbarhetsarbete sträcker sig utanför kontorets väggar och även gäller era samarbetspartners. Vilken miljöpåverkan uppkommer i leverantörskedjan? Vad investeras er tjänstepension i?