Artikel

Ett event av CFOer för CFOer

Endast Agenda CFO fokuserar 100 % på rollen som CFO.

Att träffas är värdefullt. Nätverka och utbyta erfarenheter är ​en väsentlig del i att lära sig något nytt och prova nya lösningar på gamla problem. Det våra branschkollegor har att berätta kan man inte läsa i någon media utan erfarenheterna som vi tillsammans delar med oss gör att vi går tillbaka till våra arbeten och vågar prova något nytt så att företaget kan öka sin produktivitet, lönsamhet eller rent av omsättning.

Vi på Agenda CFO vill inte bara skapa en plattform för att anlita spännande och aktuella talare - vi vill att deltagarna ska vara minst lika relevanta. Därför satar vi enkom på CFOer och ser till att göra det bäst i klassen. På våra nätverksträffar företräder deltagarna bolag vars omsättning minst uppgår till 100 Miljoner kronor per år och vi ser hellre att det blir en mindre grupp än att vi jämkar på våra krav.

Våra sponsorer är minst lika viktiga och även de ska vara relevanta för vår målgrupp. Vi påtvingar inga möten med våra sponsorer men uppmanar våra deltagare att vara nyfikna då våra sponsorer ofta har nya kreativa lösningar på gemensamma utmaningar.

Vi fokuserar 100 % på rollen CFO och gör inga kompromisser för att vara det mest relevanta nätverket för svenska CFOer. I år öppnar vi även upp i Göteborg och Malmö.

Väl mött!