23
november

Agenda CFO Stockholm

Stockholm | Grand Hôtel & digitalt

Talare


Helena Haraldsson

Omvärldsstrateg, Carnegie Privatbank

Dennis Lodin

Moderator & CFO

Martin Carlsson Wall

Director for Center for Sports and Business and The Accounting and Financial Management Center of Excellence, SSE
* Talare fylls på löpande

Program


Program är under planering, välkommen tillbaka snart för mer information.

Partners
Utställare
Skulle ditt företag passa i detta sammanhang?

Vänligen kontakta info@agendacfo.se för mer information.