Agenda CFO:
Den moderna finansfunktionen


09 May, At Six


Anmälan: Den moderna finansfunktionen - 09 May

Eventet är gratis för dig som deltagare. Skulle du anmäla dig men får förhinder utan att meddela Agenda CFO AB äger Agenda CFO AB rätt att debitera 2000 kronor som ”no show avgift”. Din anmälan kan komma att delas med övriga deltagare och sponsorer med dina angivna uppgifter.