Staffan Hansén


Med bakgrund som obligationshandlare följde ett stort finansiellt intresse med Staffan in i sin position som vd på SPP. – När det gäller ekonomi är jag extremt nördig, och det tror jag har hjälpt mig i mitt professionella liv och gett mig förmågan att se de små detaljerna som även påverkar ”The big picture”.

Det hållbara ledarskapet

"Det hållbara ledarskapet" Frågor om hållbarhet och jämställdhet har blivit alltmer centrala i näringslivet. Att prioritera och integrera dessa frågor i hela företagets affär och kommunicera frågornas nytta för resultaträkningen, innovationstakten och varumärkesbyggandet är viktigt för dagens företagsledare. Svenska företag har överlag bra koll på hållbarhet när det kommer till produktion, inköp och värderingar. Men många missar en viktig maktfaktor – personalens pensioner. I pensionsupphandlingar är hållbarhet fortfarande en blind fläck, trots att pensioner ofta är företagets största personalkostnad efter löner. Med hållbarhet som kompass för ledarskapet belyser Staffan Hansén, vd SPP, frågor som: - Hur kan en värderingsfråga skapa värde? - Hur kan ett hållbart ledarskap göra dig till en attraktiv arbetsgivare? - Hur kan ditt företag hitta och använda sin kraft att påverka?