Alexander Bard


Det digitala på 2020-talet: kvalitet, transparens & långsiktighet