Angelica Lips da Cruz


Angelica har haft ledande befattningar i 20 år inom den finansiella sektor i London, Stockholm och Paris som Vice President Head of Europe, Middle East and Asia för Citigroup och den strukturerade finansierings portfölj för Autos and Industrials, SEB MB Head of Trade Finance och Supply Chain Finance samt Finans Direktör och Styrelse ledamot för RCI Banque Nordic- Renault Group. Angelica var tidigare CFO på SAS och Ekonomi Direktör på L’Óreal. Angelica driver och designar idag som CEO och Founder från ALDC Partnership nya finansiella system standard, INNORBIS, en digital analytisk verktyg, för finans sektor med stor fokus på hållbarhet, ansvarsfulla investeringar och global stabilitet med styrrisk modeller som bidrar till världens komplexa utvecklings målen. Angelica är även styrelse ledamot idag på KreditFonden.

Vad är viktigt på lång sikt?

Affärsmodeller är komplexa år 2019. Vi blandar kärnverksamhet med andra affärer, prioriteringar och investeringar som syftar till att öka tillväxtsiffror och marknadsvärde. I monetära enkla beräkningar och transaktioner i ett system som är 100 år gammal. På långsikt, missionen om att tillfredsställa ägarna räcker inte, och det kan ske på bekostnad av innovation, konkurrensfördelar, vårt samhälle, människoliv och ett globalt ekosystem. En lyckad hållbar affärsverksamhet behöver vara i full integration med det finansiella resultatet, och nyckelindikatorerna är under stark korrelation och beräknas i resultatet i en snar framtid.