Anni Grosse


Hur påverkas hjärnan och vårt mentala mående av att vi i en allt större grad ersätter mänsklig interaktion, ögonkontakt och fysiska möten med interaktion via digitala kanaler? Vad gör vårt konstanta multitaskande med vår produktivitet och finns här en kopplingtill den eskalerande utbrändheten på arbetsplatser?
Här presenteras den senaste hjärnforskningen på ett kreativt och underhållande sätt.