Johnny Lind


De flesta företag växer med ambitionen att bibehålla eller öka lönsamheten. Få lyckas dock uppnå "lönsam tillväxt". Historiskt sett har produktkalkyler varit huvudmetoden för att analysera lönsamhet men i en allt mer kundorienterad värld har det blivit minst lika viktigt att också mäta lönsamhet på kundnivå. Professor Johnny Lind och Associate Professor Martin Carlsson Wall fördjupar oss i ämnet.