Karolin Ahlqvist


Boosta innovation - Genvägar till en smartare vardag.

Innovation handlar om att generera nya idéer och att ta hand om dessa på ett smart sätt. Innovationskraft finns inom oss alla. Vi ska prata om hur den kan tränas upp och stärkas över tid. Hur gör vi för att skapa idéer för att lösa komplexa problem enskilt eller i grupp? Genom att förstå hur hjärnan fungerar kan vi tillsammans arbeta smartare och framtidssäkra vår kompetens bättre.