Martin Karrin


Martin Karrin har över 20 års erfarenhet från finansmarknaden. Han inledde sin karriär i London där han under åtta års tid arbetade för olika storbanker. Åter i Sverige blev Martin ansvarig för aktie- och räntederivat mot institutionella kunder på Handelsbanken, därefter höll han en liknande position på Nordea. Under sina år i branschen uppmärksammade Martin bankers stora utmaning med att ställa om och ta till sig digitaliseringens möjligheter, framförallt i bankens affär med större företag. Många av bankens tidigare affärsmodeller utmanades samtidigt av en större regelverksbörda vilket ytterligare försvårade det nödvändiga förändringsarbetet. När tillfälle gavs 2014 att starta en ny verksamhet från noll grundade Martin Captor tillsammans med en grupp likasinnade kollegor. Captor är en kapitalförvaltare vars fokus ligger i att förstå möjligheterna på världens finansmarknader med hjälp av ny teknik och breda kunskaper om finansiella instrument. Martin kommer ta upp vikten av att skapa en företagskultur där alla i organisationen kan känna att ny teknik inte är ett hot utan en ny möjlighet att utvecklas.