Ulrika Ledel


Att hitta nya affärsmöjligheter och modeller anpassade till den ständigt förändeliga marknaden inom betalningar är en utmaning som kräver både erfarenhet, vilja att förändra och förbättra. Eurocard har haft en gynnsam utveckling historisk men med rådande marknadsklimat, nya lagar och aktörer behövs nya idéer som tidigare legat en bra bit utanför den traditionella affären.