Event, kunskap och nätverk — för CFO:er

Vi har skapat Agenda CFO — ett nätverk och eventkoncept — för att sprida erfarenhet och förena världens mest utmanande och spännande yrkesroll, CFO.

Dennis Lodin, Moderator & Global CFO Universum Communications AB