Ledare

Den moderna finansfunktionen

CFOrollen är inte längre vad den har varit och finansfunktionen blir allt mer diversifierad och komplex. Det handlar inte längre om att bara stänga böcker och rapportera inom givna tidsramar. Bland de nya frågorna som numera når bolagens CFO ...