Ledare

Den moderna finansfunktionen

CFOrollen är under ständig förändring och finansfunktionen blir allt mer diversifierad och komplex. Det handlar inte längre om att bara stänga böcker och rapportera inom givna tidsramar. Bland de nya frågorna som numera når bolagens CFO är;...