Avtal

Jag godkänner avtalsvillkoren för deltagande på utbildning och godkänner däri beskriven personuppgiftsbehandling.

Tillämpning

Följande deltagarvillkor gäller mellan anmäld deltagare och Agenda CFO 556826-5309 vid anmälan till en av Agenda CFOs utbildningar.

Betalning och betalningsvillkor

Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura alternativt med betalkort. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar. På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25% enligt lag.

Avbokning och överlåtelse

Vid avbokning fram till och med trettio (30) dagar före utbildningen återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att boka om platsen till ett kommande tillfälle. Vänligen observera att ombokning endast gäller fram till och med fjorton (14) dagar före utbildningens start. Därefter kan bokad plats överlåtas till en kollega utan kostnad fram till två (2) arbetsdagar före utbildningen, men måste meddelas omgående. Eventuell avbokning, ombokning eller överlåtelse måste meddelas skriftligen till deltagare@agendacfo.se

Övriga villkor 

För dig som reser rekommenderar vi avbokningsbara alternativ vid bokning av resa och uppehälle.

Behandling av personuppgifter

När du registrerar dig och eventuella kollegor godkänner du att de personuppgifter du lämnar får lagras och användas på de sätt som behövs för att vi ska kunna ta emot dig som deltagare samt för vidare marknadsföring, statistik och analys av Agenda CFO. 
L
äs hela Agenda CFOs integritetspolicy på https://agendacfo.se/integritetspolicy/