Avtal

Jag godkänner avtalsvillkoren för deltagande på CSRD Summit och godkänner däri beskriven personuppgiftsbehandling.

Tillämpning
Följande deltagarvillkor gäller mellan anmäld deltagare och Agenda CFO (556826-5309) vid anmälan till en av Agenda CFOs event/utbildningar.

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar. På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25% enligt lag.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med trettio (30) dagar före eventet/utbildningen återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter kan bokad plats överlåtas till en kollega utan kostnad fram till två (2) arbetsdagar före eventet/utbildningen. Eventuell avbokning eller överlåtelse måste meddelas skriftligen till deltagare@agendacfo.se.

Övriga villkor 
För dig som reser rekommenderar vi avbokningsbara alternativ vid bokning av resa och uppehälle.

Behandling av personuppgifter
När du registrerar dig och eventuella kollegor godkänner du att de personuppgifter du lämnar får lagras och användas på de sätt som behövs för att vi ska kunna ta emot dig som deltagare samt för vidare marknadsföring, statistik och analys av Agenda CFO.


Läs hela Agenda CFOs integritetspolicy på https://agendacfo.se/integritetspolicy/