CSRD Summit – 24 september 2024

Allt som en CFO, ledningsgrupp och styrelse behöver veta, förstå och agera på

 • Förstå nya lagkraven och grunderna för implementering 
 • Föregångare delar lärdomar och best practice
 • Styrelsens nya ansvar och roll
 • Revisorn: Så kommer bolagen att granskas


V
älkommen till CSRD Summit – en heldag om den nya EU-lagen. Vågen av hållbarhetsreglering inom EU, och särskilt redovisningslagen CSRD, som direkt påverkar 50000 företag i Europa, förändrar nu snabbt spelplanen för näringslivet. Även om lagen inte direkt träffar alla företag kommer olika typer av hållbarhetskrav att ställas ner i storbolagens värdekedjor. Företag som inte kan möta de nya kraven riskerar att tappa affärer.

EU-lagen CSRD ställer nya och omfattande krav på både företags rapportering och hållbarhetsprestanda, vilket faller på både styrelse och företagsledning, och inte minst CFO-rollen. Det är av största vikt att en CFO förstår och har förmåga att hantera de nya kraven, även om bolaget inte direkt träffas av regleringen.

Som deltagare får du underlag och kunskap för att kunna möta de nya kraven och insikt i hur affären påverkas kort- och långsiktigt. Du får även nätverka och dela erfarenheter med personer i samma roll som du.

 

Den här dagen riktar sig till dig som:

 • Har en roll som CFO, hållbarhetschef/ hållbarhetsansvarig, styrelseledamot eller annan nyckelroll i ett företag.
 • Direkt eller indirekt (genom framtida kundkrav) omfattas av EU-direktivet CSRD.
 • Arbetar med att implementera eller ska implementera CSRD, genom att exempelvis aktivera organisationen, upphandla konsultstöd eller vill benchmarka ditt eget arbete med andra

BOKA DIN PLATS – klicka på datumet!

Erbjudande: Gå 2 för priset av 1
För att skapa förutsättningar för erfarenhetsdelning ser vi gärna att flera deltagare från samma organisation deltar. Erbjudandet gäller upp till fyra deltagare från samma företag. 

Omfattning:
Heldag inklusive lunch och fika

I priset ingår även ett omfattande underlag som du konkret kan använda i ditt företags arbete:

 • PPT-underlag från seminarieutbildningen
 • Centrala informationskällor gällande CSRD och standarden ESRS i Sverige och EU. 
 • En sammanställning av guider, riktlinjer, checklistor och steg-för-steg-guider för implementering.


Vid frågor, kontakta 
deltagare@agendacfo.se
CSRD Summit är ett nära samarbete mellan 
Agenda CFO och State of Sustainability.

Program

09:00

Introduktion
Kort presentation av dagen, kursmaterial och dess innehåll 

Need to know: Vad varje företagsledning måste veta och förstå om ekosystemet av nya lagar och regler i EU

Genomgång av styrmedel, lagar och regler som förändrar spelplanen för näringslivet inom EU samt en utblick hur hållbarhetsagendan utvecklas i världen. 

Kraven i CSRD och standarden ESRS

Hållbarhetsrapporten blir en del av årsredovisningen, och ska dessutom granskas av en revisor. Det innebär bland annat att helt nytt ansvar för styrelser och företagsledning samt att nya processer för insamling av ESG-data måste upprättas.

10:45

Kaffe och nätverkande

11:00

Risker och möjligheter? Så genomförs en dubbel väsentlighetsanalys enligt standarden ESRS

Centralt i ESG-rapportering enligt CSRD är att göra en dubbel väsentlighetsanalys där ett företags hållbarhetsprestanda bedöms även ur ett finasiellt perspektiv. Här får du veta allt om processen, vilka aspekter som är centrala att fokusera på och hur risker och möjligheter ska identifieras och bedömas. 

Frågor och svar: Vad betyder de nya kraven för företaget?

Fokus på frågeställningar som: Vad krävs av hållbarhetschef, CFO och andra nyckelroller? Implementeringen i praktiken – vilka ska vara med och vad kostar det? Hur hantera ”klimat” respektive egna ”medarbetare” som de absolut flesta bolag kommer att rapportera på?

12:00

Lunch med nätverkande och erfarenhetsdelning

13:00

Implementering i praktiken – företag berättar om sitt arbete och sin resa

CSRD handlar till stor del om data och mätvärden; ekonomiavdelningen får tillsammans med HR, risk och hållbarhet, en nyckelroll i arbetet. Här får du lyssna till företag som ligger i framkant. Lärdomar och insikter om bland annat:

 • Hur kan man gå tillväga i praktiken – processer, systemstöd, ansvarsområden och nya roller?
 • Vad krävs det för kompetensutveckling inom hållbarhet?
 • Hur balansera compliance respektive affärsstrategi? Vilka frågor och vilken information ska hanteras på vilka nivåer?
 • Vad gör en ESG-manager respektive ESG-controller?

14:15

Kaffe och nätverkande/ reflektion

14:30

Revisorns nya roll och uppdrag – så kommer bolagen att granskas och bedömas

Gruppdiskussion, reflektion och summering, samt avslutande frågestund

16:00

Dagens avslutas

* Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Talare

ToveAhlstrom_350x350

Tove Ahlström

Generalsekreterare, NMC – Nätverket för ett hållbart näringsliv

Föreläsare och näringslivsexpert. Har tidigare haft olika roller som exempelvis hållbarhetschef på Apotea och vd för Global Utmaning. Idag arbetar Tove på NMC med 200 företag som medlemmar.

scarlett roa

Scarlett Roa Brynildsen

Jurist och hållbarhetsexpert. Grundare och vd, Brundtland Sustainability Agency

Erfaren hållbarhetschef som bland annat haft roll som Chief Sustainability Officer på Gunnebo Group och ansvarat för implementeringen av CSRD och klimatredovisning enligt GHG-protokollet.

 

TorbjornWestman_350x350

Torbjörn Westman

Partner och ansvarig för granskningstjänster, KPMG

Torbjörn är en av Sveriges mest erfarna experter inom hållbarhet. Under 15 år har han arbetat som riskkonsult och med granskning av hållbarhetsinformation och hållbarhetsrapporter. Han är även ordförande för hållbarhetsgruppen på FAR som är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning. 

Moa_Scania_350x350

Moa Gezelius

Head of ESG, Scania

Hållbarhetsexpert som för ett år sedan axlade en nyskapad roll som ESG-chef på lastbilstillverkaren Scania. Moa arbetar idag, med utgångspunkt från ekonomifunktionen, med implementeringen av CSRD. Det  innebär att både strategiskt och praktiskt i samarbete med andra nyckelroller skapa processer och aktiviteter som gör att bolagen möter de nya lagkraven.

PeterHultman_350x350

Peter Hultman

Kundansvarig, Meritmind

Peter arbetar som kundansvarig med fokus på de nya reglerna för ESG och att stötta CFO och ekonomiavdelningen hos kunder i såväl privat som offentlig sektor. Innan Meritmind kom Peter närmast från rollen som CFO och hållbarhetsdirektör på Handelshögskolan i Stockholm. Peter har dessförinnan en lång karriär som managementkonsult med inriktning på utveckling och effektivisering inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

LindaEkwing_350x350

Linda Ekwing

Konsultchef, Meritmind

Linda arbetar som konsultchef, bland annat med ansvar för att matcha rätt kandidat till kunders konsultuppdrag. Många förfrågningar från kunder gäller just olika roller inom området hållbarhet och hållbarhetsrapportering och hon ser en ökning av denna typ av uppdrag det senaste året. Linda har tidigare arbetat som Business Controller och Group IT Controller.

MikaelSalo_350x350

Mikael Salo

Vd, State of Sustainability

Mikael har ett långt förflutet som grundare och chefredaktör för Aktuell Hållbarhet i Dagens Industri-gruppen där han även grundat koncept som Hållbart näringsliv och ESG-rankingen Hållbara bolag. Mikael är en erfaren moderator, föreläsare och även lärare i hållbarhetskurser i CSRD för styrelser och ledningsgrupper.

Dennis-lodin

Dennis Lodin

Vd och moderator Agenda CFO

Dennis har arbetat i snart 20 år som CFO på olika bolag samt utöver att vara grundare till Agenda CFO även startat tidningen och mediakanalen, CFO World. Dennis är en erfaren moderator och föreläsare vars styrka är att han själv till vardags är CFO och därmed förstår sin målgrupp väldigt bra. 

Partners