23 oktober 2019

Digitalisering och CFOrollens utveckling

Finansfunktionen

Innovation, digitalisering och AI

​​CFOrollen är under ständig förändring och finansfunktionen blir allt mer diversifierad och komplex. Det handlar inte längre om att bara stänga böcker och rapportera inom givna tidsramar.

Bland de nya frågorna som numera når bolagens CFO är: bolagets hållbarhetsstrategi, bolagets såväl som finansfunktionens egna förmåga att förhålla sig till innovation, digitalisering och AI.

Varmt välkommen till Agenda CFO, 23 oktober på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Göteborg!

Digitalisering och CFOrollens utveckling - Göteborg

Talare

Dennis Lodin

Moderator & Global CFO Universum Communications AB

Daniel Langkilde

Co-Founder Annotell

Staffan Hansén

VD SPP

Joakim Ström

VD på Simpell

Helena Haraldsson

Omvärldsstrateg Carnegie Private Banking

Per Holknekt

Serieentreprenör och varumärkeskonsult
* Talare fylls på löpande

Program

11:30

Registrering

12:00

Lunch

Möjlighet att nätverka med utställare och övriga deltagare

13:00

Moderator inleder

Dennis Lodin, inleder eftermiddagen.

13:10

Makroinblick

Helena Haraldsson, Omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking, ger oss en inblick i världsekonomin.

13:40

Hållbart ledarskap

Staffan Hansen, VD på SPP, berättar om hur en stark värdegrund kan användas för att locka och behålla framtidens talanger. Med tre enkla steg visar han också hur just ert företag kan göra era medarbetare till ambassadörer.

14:10

Kaffepaus

Möjlighet att nätverka med utställare och övriga deltagare

14:30

What does it take to teach computers human behaviour?

Daniel Langkilde, Co-founder på Annotel, berättar om hur digitaliseringens begränsningar och möjligheter.

15:30

Gig-ekonomin

Joakim Ström, VD för Simpell, berättar om Gig-ekonomin och framtidens arbetsmarknad och hur en CFO bör tänka när det gäller investeringar i morgondagens talanger och varför det är en prioriterad investering.

16:00

Kan jag, kan du, kan vem som helst

Per Holknekt, serieentreprenör och varumärkeskonsult

17:00

Moderator sammanfattar

Dennis Lodin sammanfattar eftermiddagen.

17:10

Mingel

Möjlighet att nätverka med utställare och övriga deltagare
* Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Partners

Utställare

Sveriges största nätverk för CFOer

Kom i kontakt med oss

Skulle ditt företag passa i detta sammanhang? Vänligen kontakta oss för mer information.