Omorganisation med omtanke: lagar och ledarskap

För att lyckas med en omorganisation krävs såväl kunskaper om arbetsrättsliga lagar och regler som ett tydligt och empatiskt ledarskap. Ibland är det ofrånkomligt att behöva genomföra omorganisationer som medför nedskärningar i verksamheten. 

Den här kursen vänder sig till dig som är chef som vill lära dig vad som ska göras i samband med en omorganisation och hur du kan göra det med omtanke om såväl medarbetare som arbetsgivarvarumärke. 

Genom ökad kunskap, verktyg och praktiska tips kommer du att känna dig tryggare i din roll vid omorganisationer och uppsägningar. 

Under kusen behandlas bland annat:

   

   • Lagar och regler (förhandlingsskyldighet, omplaceringsutredning, turordningsregler, risk- och konsekvensanalys etc.)

   • Framgångsfaktorer och fallgropar vid förändringsarbete

   • Ledarskapet

   • Uppsägningssamtalet

  Under kursen varvas teori med praktiska uppgifter, erfarenhetsutbyten och tips. Ditt aktiva deltagande och bidrag genom reflektioner och erfarenheter är centralt inslag för dagen. 

  Kursledare är Annika Pernikliski

  Annika Pernikliski är en erfaren ledarutvecklare och organisationskonsult, specialiserad på att driva effektivitet och produktivitet i organisationer. Hennes expertis inom HR och organisationsförändring är värdefull för kostnadseffektivitet och strategisk planering. Hon är skicklig i att förbättra teamdynamik och ledarskap, vilket direkt påverkar företagets lönsamhet. Med en bakgrund som chef och konsult, är Annika en tillgång i perioder av förändring, avgörande för finansiell styrning och företagstillväxt. Hennes förmåga att balansera teori och praktik gör henne idealisk för att utveckla anpassningsbara ledare, viktigt för CFO:er som siktar på organisatorisk motståndskraft och finansiell framgång.

  Expertis – omfattande erfarenhet inom ledarskap, organisationsutveckling och teamutveckling. Hon har framgångsrikt faciliterat och utvecklat team samt coachat chefer på alla nivåer.

  Utbildning – gedigen högskoleutbildning inom HR, organisationspsykologi, ledarskap, pedagogik i arbetslivet, idrottspedagogik och idrottsmedicin. Dessutom har hon flera certifikat inom områden som ledarskap, förändringshantering och arbetsmiljö samt är utbildad UGL-handledare (Utveckling av Grupp och Ledare).

  Dela artikeln på Linkedin

  Rekommenderade utbildningar