Bristande kontroll över leasingavtal kan ge allvarliga ekonomiska konsekvenser

Att inte ha fullständig kontroll över företagets leasingavtal kan leda till allvarliga ekonomiska följder. Men genom en noggrann och kontinuerlig översikt över avtalen kan du undvika oönskade överraskningar som onödiga tilläggskostnader och förlängda avtalsperioder. Som ekonomichef är det avgörande att ha kontroll över företagets alla leasingavtal som påverkar företagets ekonomi, särskilt med tanke på kraven […]