Bristande kontroll över leasingavtal kan ge allvarliga ekonomiska konsekvenser

Att inte ha fullständig kontroll över företagets leasingavtal kan leda till allvarliga ekonomiska följder. Men genom en noggrann och kontinuerlig översikt över avtalen kan du undvika oönskade överraskningar som onödiga tilläggskostnader och förlängda avtalsperioder.

Som ekonomichef är det avgörande att ha kontroll över företagets alla leasingavtal som påverkar företagets ekonomi, särskilt med tanke på kraven som ställs enligt IFRS 16-standarderna. Det är också viktigt att du kan se till att avtalen följer de överenskomna villkoren och att du har koll på deadline för uppsägning för att undvika förlängda avtalsperioder och högre räntekostnader.

Kalkylblad kan vara kostsamma

Företag som har ett stort antal leasingavtal använder ofta kalkylblad för att hålla reda på all information, vilket kan orsaka mycket manuellt arbete, personberoende och risk för fel. Även om kalkylbladet är korrekt ifyllt kan den mänskliga faktorn orsaka fel som kan få negativa ekonomiska konsekvenser. Felaktiga siffror i kalkylbladet kan leda till stora ekonomiska förluster. Om du till exempel har en bilflotta med 50 bilar som i genomsnitt kostar 200.000 kronor kan en felaktig beräkning resultera i att du redovisar en mycket högre leasingkostnad än vad du egentligen har. 

Att inte ha koll på avtalen kan alltså resultera i onödiga kostnader och försämrad lönsamhet, vilket kan påverka företagets ekonomi negativt på lång sikt.

Besvara revisorernas frågor

Om du inte har koll på dina leasingavtal och siffror på detaljnivå kan det bli svårt att besvara revisorernas frågor och det kan kräva mycket mer tid än nödvändigt att uppfylla IFRS 16-standarderna. I värsta fall åker du på kostsamma revisioner i avtalsdelen i bokföringen.

Det är alltså viktigt att du ser till att ha en komplett överblick över alla leasingavtal för att minska risken för oönskade ekonomiska överraskningar och främja en stabil och lönsam ekonomisk situation.

Minska riskerna med Leasify

Leasify hjälper företag att redovisa korrekt och enkelt enligt IFRS 16 och K3, skaffa kontroll på leasingavtal och att få bättre villkor för leasing. 

Vill du veta om hur Leasify kan hjälpa dig? Besök leasify.se idag eller ladda ner Leasifys guide för IFRS 16-redovisning här.

En artikel skriven av Leasify

Dela artikeln på Linkedin

Rekommenderade artiklar