Inflation – hur kan företag tänka?

Inflationen påverkar alla, såväl företag som privatpersoner.  Inflation innebär även högre kostnader för företag genom t ex ökade priser på material, högre energikostnader samt högre löner. Detta är utmanande, för det påverkar kassaflöden samt marginaler och kan göra det svårare att gå med vinst.

Det finns dock sådant som du kan göra för att minska riskerna för ditt företag.

Här kommer 5 tips från oss på Accountor:

  1. Budgetera: Det är viktigt att tänka framåt och det är enklare om du har en budget där du tar hänsyn till eventuella kostnadsökningar på grund av inflationen. Genom att ha en budget kan du planera och hantera dina utgifter och säkerställa att du har tillräckligt med likvida medel för att klara av eventuella kostnadsökning         
  1. Var kostnadsmedveten. Se över och följ upp dina kostnader.
  1. Förhandla om priser och avtal med dina leverantörer. Du kan förhandla med dina leverantörer om priser och avtal, för att minska risken för högre kostnader på grund av inflationen.
  1. Säkra så betalningar från kunder kommer in i tid. Se över rutiner och den interna hanteringen av skulder och kreditrisk.
  1. Effektivisera: Finns det funktioner/moment du kan ta bort, eller som du kan göra effektivare. Det kan vara värt att titta på att outsourca delar av de arbetsuppgifter du ansvarar för. Då blir kostnaden mer förutsägbar och du kan enklare anpassa funktionen efter ditt behov, utan att du sitter med mer personal. Digitalisera så mycket som möjligt – både flöden och processer, detta hjälper till att effektivisera.

Detta är endast några generella tips och givetvis inte heltäckande.

Accountor kan hjälpa dig om du funderar på att outsourca hela eller delar av din löneadministration och/eller din ekonomihantering. Du får tillgång till ett komplett utbud av ekonomi-, HR-, lön- och redovisningstjänster. Kontakta oss gärna: marknad@accountor.se

En artikel skriven av Accountor

Dela artikeln på Linkedin

Rekommenderade artiklar