Eu-lagen CSRD – kraven, implementeringen och vad den innebär för affärsstrategin

Den nya EU-lagen CSRD som ska träda i kraft vid årsskiftet ställer nya och omfattande krav på tusentals företag i Sverige. Ett stort nytt ansvar läggs på styrelse och företagsledning varför det är av största vikt att förstå och påbörja förberedelsearbetet för de nya kraven. Både ekonomichef och hållbarhetschef blir centrala när bolag ska implementera […]