Eu-lagen CSRD – kraven, implementeringen och vad den innebär för affärsstrategin

Den nya EU-lagen CSRD som ska träda i kraft vid årsskiftet ställer nya och omfattande krav på tusentals företag i Sverige. Ett stort nytt ansvar läggs på styrelse och företagsledning varför det är av största vikt att förstå och påbörja förberedelsearbetet för de nya kraven.

Både ekonomichef och hållbarhetschef blir centrala när bolag ska implementera den nya EU-lagen. 

Den här utbildningen ger företagsledning förståelse och insikt i vad den nya lagen syftar till, vad lagefterlevnad och implementering innebär i praktiken. Som deltagare kommer du att få underlag och inspiration som kan ta dig vidare i arbetet, och exempelvis aktivera organisationen och upphandla konsultstöd. 

Tid: 22 februari, 09.00-15.00

Pris: 5900 kr

På agendan: 

Ekosystemet av ny EU-regleringen

Genomgång av lagar och regler som förändrar spelplanen för näringslivet.

Kraven i CSRD och standarden ESRS

Hållbarhetsrapporten blir en del årsredovisningen, och ska dessutom granskas av en revisor. Det innebär att nya processer och 

Implementeringen i praktiken – vilka ska vara med och vad kostar det?

Diskussion: Vad krävs av hållbarhetschef och CFO?

Konkret case: Så har XXX gjort i praktiken

Diskussion: Compliance vs strategi

Dela artikeln på Linkedin

Rekommenderade utbildningar