Ledare

Den moderna finansfunktionen

I år fokuserar Agenda CFO på den moderna finansfunktionen vilket innebär att vi tittar på alla nya inspel som utmanar rollen. Vi gör som vanligt en 360 men med djupdykningar inom hållbarhet, innovation, och mycket mer.

CFOrollen är under ständig förändring och finansfunktionen blir allt mer diversifierad och komplex. Det handlar inte längre om att bara stänga böcker och rapportera inom givna tidsramar. Bland de nya frågorna som numera når bolagens CFO är; bolagets hållbarhetsstrategi, bolagets såväl som finansfunktionens egna förmåga att förhålla sig till innovation, digitalisering och AI. Agenda CFO har alltid uppmanat besökare och vänner i nätverket att ta större ansvar för tillväxt och lönsamhet varför dessa frågor är viktiga. Vi tar i vanlig ordning hjälp av Handelshögskolan i Stockholm som ger oss inblick i forskningen, inspirationsföreläsare och experter i sakfrågor. Allt för att ge dig som CFO vad du behöver för att växa i din roll.

Träffa CFOkollegor och lyssna till inspirerande talare. Dra lärdom om hur andra har löst problem som du möter dagligen. Missa inte årets möten. I år öppnar Agenda CFO även i Göteborg och Malmö.


Väl mött!

Agenda CFO