Utvecklas efter behov

Utbildningar

Läs om våra utbildningar

audience-full-of-tech-people-in-dark-conference-hall-watching-an-innovative-inspiring-keynote.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=o14_KeiCVZER5olMBiNP9XGQh78qdlrwHTXJEN6pHg0=

Framtidssäkra din verksamhet med CSRD

Allt som en CFO, ledningsgrupp och styrelse behöver veta, förstå och agera på

Kursdatum:

24 september