Inflation – hur kan företag tänka?

Inflationen påverkar alla, såväl företag som privatpersoner.  Inflation innebär även högre kostnader för företag genom t ex ökade priser på material, högre energikostnader samt högre löner. Detta är utmanande, för det påverkar kassaflöden samt marginaler och kan göra det svårare att gå med vinst. Det finns dock sådant som du kan göra för att minska […]

How easy (and accurate) is your month-end close?

The defining question is whether the engine of your reporting machine is manual or automated?The main goal of group finance professionals is to deliver accurate reporting and present actionable management insights based on KPIs. To do so, your tools for managing the consolidation and reporting must help you facilitate fast and precise results. Suppose you […]

På en föränderlig marknad krävs precision vid varje rekrytering

På en föränderlig marknad krävs precision vid varje rekrytering Hög inflation leder till ökade kostnader hos både företag och privatpersoner. Företag går igenom sina kostnader och ser över vad som kan effektiviseras och sparas in på. Anställningsgraden spås minska under 2023 jämfört med tidigare år. Samtidigt ökar satsningen på interimslösningar och roller inom ekonomi. Oavsett […]

Bristande kontroll över leasingavtal kan ge allvarliga ekonomiska konsekvenser

Att inte ha fullständig kontroll över företagets leasingavtal kan leda till allvarliga ekonomiska följder. Men genom en noggrann och kontinuerlig översikt över avtalen kan du undvika oönskade överraskningar som onödiga tilläggskostnader och förlängda avtalsperioder. Som ekonomichef är det avgörande att ha kontroll över företagets alla leasingavtal som påverkar företagets ekonomi, särskilt med tanke på kraven […]