Omorganisation med omtanke: lagar och ledarskap

För att lyckas med en omorganisation krävs såväl kunskaper om arbetsrättsliga lagar och regler som ett tydligt och empatiskt ledarskap. Ibland är det ofrånkomligt att behöva genomföra omorganisationer som medför nedskärningar i verksamheten.  Den här kursen vänder sig till dig som är chef som vill lära dig vad som ska göras i samband med en […]

Eu-lagen CSRD – kraven, implementeringen och vad den innebär för affärsstrategin

Den nya EU-lagen CSRD som ska träda i kraft vid årsskiftet ställer nya och omfattande krav på tusentals företag i Sverige. Ett stort nytt ansvar läggs på styrelse och företagsledning varför det är av största vikt att förstå och påbörja förberedelsearbetet för de nya kraven. Både ekonomichef och hållbarhetschef blir centrala när bolag ska implementera […]