Eu-lagen CSRD – kraven, implementeringen och vad den innebär för affärsstrategin

Den nya EU-lagen CSRD som ska träda i kraft vid årsskiftet ställer nya och omfattande krav på tusentals företag i Sverige. Ett stort nytt ansvar läggs på styrelse och företagsledning varför det är av största vikt att förstå och påbörja förberedelsearbetet för de nya kraven. Både ekonomichef och hållbarhetschef blir centrala när bolag ska implementera […]

Bristande kontroll över leasingavtal kan ge allvarliga ekonomiska konsekvenser

Att inte ha fullständig kontroll över företagets leasingavtal kan leda till allvarliga ekonomiska följder. Men genom en noggrann och kontinuerlig översikt över avtalen kan du undvika oönskade överraskningar som onödiga tilläggskostnader och förlängda avtalsperioder. Som ekonomichef är det avgörande att ha kontroll över företagets alla leasingavtal som påverkar företagets ekonomi, särskilt med tanke på kraven […]