5 trender som en CFO måste ha koll på 2024

Med en oförutsägbar marknad, tekniska framsteg och en orolig omvärld, är det mycket att ta hänsyn till som CFO. Därför vill vi göra det lite lättare för dig att navigera ett utmanande 2024. Vi på Rillion automatiserar fakturahanteringen för fler än 2 500 företag och träffar CFO:er dagligen för att förstå deras behov. Här har vi […]

Omorganisation med omtanke: lagar och ledarskap

För att lyckas med en omorganisation krävs såväl kunskaper om arbetsrättsliga lagar och regler som ett tydligt och empatiskt ledarskap. Ibland är det ofrånkomligt att behöva genomföra omorganisationer som medför nedskärningar i verksamheten.  Den här kursen vänder sig till dig som är chef som vill lära dig vad som ska göras i samband med en […]

Eu-lagen CSRD – kraven, implementeringen och vad den innebär för affärsstrategin

Den nya EU-lagen CSRD som ska träda i kraft vid årsskiftet ställer nya och omfattande krav på tusentals företag i Sverige. Ett stort nytt ansvar läggs på styrelse och företagsledning varför det är av största vikt att förstå och påbörja förberedelsearbetet för de nya kraven. Både ekonomichef och hållbarhetschef blir centrala när bolag ska implementera […]

Bristande kontroll över leasingavtal kan ge allvarliga ekonomiska konsekvenser

Att inte ha fullständig kontroll över företagets leasingavtal kan leda till allvarliga ekonomiska följder. Men genom en noggrann och kontinuerlig översikt över avtalen kan du undvika oönskade överraskningar som onödiga tilläggskostnader och förlängda avtalsperioder. Som ekonomichef är det avgörande att ha kontroll över företagets alla leasingavtal som påverkar företagets ekonomi, särskilt med tanke på kraven […]